Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Rekruttskyting

Rekruttskytingen er vårt tilbud til personer som har liten eller ingen erfaring med skyting med pistol/revolver.

Rekruttskyting arrangeres hver mandag klokken 19:00 og vi prøver å være ferdig innen 21:00. Vi har plass til 20 rekrutter, skulle det komme flere og vi har kapasitet så vil vi prøve å få plass. Det koster 100 kr å skyte. Dette inkluderer leie av våpen, ammunisjon og lån av hørselvern

Annenhver tirsdag i partallsuker kjører vi en ekstra rekruttrening – fra klokken 19:00 og vi prøver å være ferdig til 21:00.

 

Hvis skyting er noe for deg og du vil kjøpe deg egne våpen så må man være medlem i klubben i minst 6 mnd., vise til aktivitet (minst 15 oppmøter) og ta sikkerhetskurs.

Comments are closed.