Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Styre og kontakter

Verv Navn Telefon E-post
Styreleder Cato.Brekke 900.91.958 leder@hokksundpistolklubb.no
Nestleder Bjørn.Egil.Helgerud 918.59.739 nestleder@hokksundpistolklubb.no
Sekretær Linda.Iren.Sørvig 416.25.633 sekretaer@hokksundpistolklubb.no
Kasserer Eva.Helene.Hansen 991.66.310 kasserer@hokksundpistolklubb.no
Sportslig.leder Bjørn.Gjerstad 975.07.222 sportslig@hokksundpistolklubb.no
Materialforvalter Dag.Torleif.Askim 980.88.539 materialforvalter@hokksundpistolklubb.no
Anleggsmester Johan.Forsberg 957.56.859 anlegg@hokksundpistolklubb.no
Rekrutt og utdanning Bente.Strandos 414.94.712 rekrutt@hokksundpistolklubb.no
Arrangement og resultat Linn-Merete.Aas 476.11.569 resultat@hokksundpistolklubb.no
Vara1 Jon.Richard.Røine 938.96.096 vara1@hokksundpistolklubb.no
Vara2 Øyvind.Wulfsberg 934.17.667 vara2@hokksundpistolklubb.no
Styret Til.alle.i.styret styret@hokksundpistolklubb.no
Skyteledere Til.alle.skyteledere skyteledere@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.Bane Bjørn.Gjerstad 975.07.222 bane@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.Felt1 Bjørn.Egil.Helgerud 918.59.739 felt@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.Felt2 Hans.Olav.Løen 481.41.364 felt@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.PPC Cato.Brekke 900.91.958 ppc@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.Dynamisk Jon Richard Røine 938.96.096 dynamisk@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.CAS/SWS Audun.Solberg 930.69.684 cas@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.Metallsilhuett Bjørn.Gjerstad 975.07.222 metall@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.Svartkrutt Bjørnar.Fjeldvik 976.79.595 svartkrutt@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.Lerdue Vegard.Forsberg 401.64.781 lerdue@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.Benkeskyting/langholdsskyting Kim-Inge.Haugen 480.06.616 benk@hokksundpistolklubb.no
Event.og.messeansvarlig Kim-Inge.Haugen 480.06.616 event@hokksundpistolklubb.no
Ungdomsansvarlig Linda.Iren.Sørvig 416.25.633 sekretaer@hokksundpistolklubb.no
Generell.post Post post@hokksundpistolklubb.no
Fakturamottak Fakturamottak fakturamottak@hokksundpistolklubb.no
Resultatservice Resultatsevice resultat@hokksundpistolklubb.no
Valgkomitè Til.valgkomitè valgkomite@hokksundpistolklubb.no
Valgleder Per.Anders.Knive 917.64.458
Medlem1 Haakon.Tveito
Medlem2 Kim-Inge.Haugen 480.06.616
Kontrollkomitè Til.kontrollkomitè kontroll@hokksundpistolklubb.no
Medlem1 Ingar.Haugen 489.51.180
Medlem2 Anders.Kjøll 950.02.787
Vara Heidi.M.Hval 404.95.024
Webmaster Bjørn.Gjerstad 975.07.222 web@hokksundpistolklubb.no
Byggkomitè Bjørnar.Fjeldvik 976.79.595 bygg@hokksundpistolklubb.no

Comments are closed.