Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Treningstider

Med veldig få unntak har vi skyteaktivitet hele året 24/7.
Aktive medlemmer kan få tilgang til anlegget med egen nøkkel mot nøkkelavgift.
Med aktive medlemmer mener vi medlemmer som bidrar i klubben i forbindelse med drift, dugnad og arrangement.

Organisert aktivitet har prioritet, men fri trening kan foregå samtidig dersom dette avtales med den som leder pågående aktivitet.

 

UKEPLAN

Tid Hva skjer?
Mandag 19:00 Rekruttskyting*
Tirsdag 19:00 – 21:00 (partallsuker)
18:00
Rekruttskyting*
CAS/SWS**
Onsdag 19:00 Medlemsskyting**
Torsdag 18:00 CAS/SWS**
Fredag 17:00 – 21:00 Dynamisk sportsskyting**
Lørdag Åpen/approberte stevner
Søndag 16:00 – 18:00 (partallsuker) Lerdueskyting*
Åpen/approberte stevner

* Trening under fast skyteledelse
** Trening organisert av de fremmøtte

Comments are closed.