Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Viktig melding til de som ønsker betale medlemskontingenten for 2023 i nettbanken.

Rubic har avviklet ocr/kid avtalen sin i desember 2022 og derfor har det ikke kommet kid og kontonummer på medlemsfakturaene for 2023. Dette berører de som ikke ønsker å betale med kort.

Vi har startet prosessen med opprettelse av ny ocr avtale. De av våre medlemmer som ikke får betalt innen fristen kan bare avvente i fred og ro. —–> Vi gir beskjed så fort alt er i orden igjen.

Styret

Comments are closed.