Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Dynamisk skyting

DYNAMISK SKYTING I HPK

Hokksund pistolklubb har en meget aktiv gruppe innen dynamisk skyting. Uavhengig av ambisjonsnivået, om du kun ønsker å delta på lokale matcher, eller delta i VM, så er det plass til deg hos oss. Det er fullt mulig å komme på trening eller matcher for å se hva det går ut på, men si gjerne i fra på forhånd så vi kan ta deg imot. På treninger varieres det mellom organisert opplegg fra oppmann eller instruktør, og organisert aktivitet blant de fremmøtte.

Treningstid Pistol: Torsdager fra 17:30.

Treningstid Rifle/PCC: Tirsdager fra 18:00 (Se treningsplan)

OM DSSN

Forbundet DSSN (Dynamisk sportsskyting Norge) er IPSC (International Practical Shooting Confederation) sin representant i Norge og norske utøveres talerør ovenfor IPSC samt norske myndigheter. De mange klubbene/lagene i Norge som utøver denne formen for skyting er tilsluttet DSSN. DSSN er også dynamisk sportsskytings interesseorganisasjon i Norge med årlig avholdt forbundsting som øverste myndighet.

Den daglige drift ivaretas av forbundsstyret som velges av forbundstinget. DSSN ble konstituert i 1979, hvor forbundet overtok oppgaven med å fremme dynamisk sportsskyting fra Stridsskytterligaen (1974). Siden den gang har DSSN kontinuerlig vokst som forbund og har mange tilsluttede klubber over hele landet.

Dynamisk Sportsskyting (tidligere i Norge kalt Praktisk Skyting) har blitt en stor internasjonal sport som vektlegger sikkerhet og sikker våpenbehandling. Konkurranser gjennomføres både lokalt (klubb), nasjonalt og internasjonalt verden rundt. EM og VM arrangeres hvert 3. år.

Skytedisipliner som DSSN fremmer og administrerer:

  • Dynamisk sportsskyting med pistol/revolver
  • Dynamisk sportsskyting med rifle
  • Dynamisk sportsskyting med Minirifle (22 LR)
  • Dynamisk sportsskyting med Pistol Caliber Carbine (PCC)
  • Sivilpistol
  • Steel Challenge

HVA ER DYNAMISK SPORTSSKYTING?

Dynamisk Sportsskyting er en sport som krever mye av utøverne i form av skyteferdigheter, konsentrasjon/fokus og selvdisiplin. Målsetningen for skytterne er å blande presisjon, kraft (gjelder ammunisjon) og hurtighet til en vinnende kombinasjon.
Før en skytter kan delta på stevner i Dynamisk Sportsskyting må vedkommende gjennomføre og bestå et eget godkjenningskurs. Dette kommer i tillegg til de grunnleggende krav som Politiet stiller for erverv av våpen.

Sikkerhet er alltid første prioritet. Kombinasjonen av god opplæring/trening av skyteledere og skyttere, samt et godt internasjonalt regelverk, har medført at sporten har blitt praktisert uten uhell i snart 40 år. Det benyttes samme IPSC regelverk (utformet på engelsk) over hele verden.
Skytelederne er i denne sammenheng pålagt et stort ansvar og et eget utdanningsorgan sørger for deres grundige opplæring. På nasjonal basis er det National Range Officers Association (NROI) som står for dette og International Range Officers Association (IROA) som står for utdanningen av internasjonale skyteledere som har overoppsynet ved større internasjonale arrangementer som f.eks. nasjonale mesterskap, nordisk, EM, VM m.m.

I Dynamisk Sportsskyting er det ingen standard øvelser eller fast plassering av målene. Dette medfører at sporten ikke blir standardisert og statisk. Utformingen av de enkelte øvelsene (kalt “stager”) stimulerer skytternes kreativitet og medfører variasjon i hvordan den enkelte gjennomfører øvelsen. En godt designet stage skal gi grunnlag for flere forskjellige løsninger.
Skytterne må selv planlegge hvordan de enkelte øvelser skal gjennomføres, bl.a. ut i fra egne skyteferdigheter, fysiske forutsetninger og kapasiteten til skytevåpenet som benyttes (magasinkapasitet, presisjon). Dette gir en variasjon som gir entusiastiske skyttere og underholdning for tilskuerne.
Stagene deles inn i tre kategorier (“short, medium, long”) og kan kreve inntil 12, 24 eller 32 skudd for håndvåpen og 10, 20 eller 40 skudd for rifle.

Dynamisk Sportsskyting med håndvåpen benytter kun pistoler/revolvere i kaliber 9x19mm eller grovere. Skyting med et grovkalibret våpen er en større utfordring enn når man benytter et finkalibret konkurransevåpen med lett rekyl, spesielt når skytteren skal skyte øvelsene mest mulig presist på kortest mulig tid. Skytternes prestasjon i en øvelse beregnes vanligvis ut i fra poeng delt på tid (d.v.s. treffsone på alle skiver/stålmål minus eventuelle straffepoeng) deretter deles totalpoeng på tiden som skytteren benyttet på øvelsen. Dette gir en faktor som danner grunnlag for prosent og poengfordeling for deltakerne.

For rifle er AR-15 plattformen i kaliber 223. Remington det vanligste kaliberet. Selv om de fleste benytter halvautomatisk rifle så skal alle stager designes for manuell rifle. Dette betyr at det er mulig å stille på riflematch med et ganske alminnelig jaktvåpen. Dynamisk rifle omfatter også minirifle (halvautomatisk rifle i kaliber .22 lr) og Pistol Calicer Carbine (halvautomatisk rifle i kaliber i pistolkaliber, typisk 9x19mm).

Skivene (IPSC Target) er delt inn i 3 soner: A (best med sentersone på 5 poeng) deretter C og D, hvor poeng vil gis avhengig av hvilket våpen og ammunisjon man benytter. Hver enkelt skive i en øvelse skal vanligvis treffes med minimum 2 skudd (de 2 beste treffene teller). Dersom man bommer straffes dette med 10 minuspoeng for hvert treff som mangler.
Det kan også benyttes miniskiver og fallfigurer i stål (runde eller firkantede i forskjellige størrelser) og skiver som gir minuspoeng ved treff.
Målene kan plasseres på ulike avstander, vanligvis mellom 10 – 25 meter for håndvåpen og 50 – 300 meter for rifle. De kan være statiske eller bevegelige. Skytteren kan ofte selv påvirke skyteavstanden ved å forflytte seg innenfor angitte begrensninger i øvelsen.

Ressurser:

IPSC sin  hjemmeside

DSSN sin hjemmeside

Dynamiskgruppen på Facebook

Følg oss på Instagram

Hokksund Pistolklubb på Youtube

Comments are closed.