Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Medlemskap

Oversikt over de ulik typer medlemskap.

Hovedmedlemmer Kr 1075
Æresmedlemmer Kr 1075
Familiemedlemmer Kr 650
Bi/Side medlemmer Kr 650
Medlem 00-16 år Kr 325
Medlem 17-20 år Kr 650

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å verve nye GRASROTGIVERE.

Som medlem har du mulighet til å deponere på en nøkkel til anlegget for bruk utenfor organisert trening.

HPK er en klubb med mye aktivitet i mange ulike skytegrener. Det er viktig at du som nytt medlem setter deg inn i de ulike baneinstruksene/reglementene. Disse vil du finne på klubbhuset. Samtidig innstiller vi alle til å vise toleransene overfor hverandre og de ulike grenene vi representerer innenfor skytesporten.

Får å bli medlem må du søke medlemskap her: https://www.hokksundpistolklubb.no/innut-melding/

Når du har betalt kontingenten logger du inn her: https://id.rubic.no/Account/Login for å hente ut medlemskortet ditt.

På medlemskortet ditt står det et SkytterID nummer.  Det er mange nummer ute «å går», men det er SkytterID nummeret på medlemskortet i Rubic Medlem som er ditt unike og som også er ditt startkortet nummer på stevner.

Comments are closed.