Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Medlemskap

Oversikt over de ulik typer medlemskap.

Hovedmedlemmer Kr 1075
Æresmedlemmer Kr 1075
Familiemedlemmer Kr 600
Side medlemmer  (kun for de som er hovedmedlem i annen klubb – hovedklubb må oppgis i søknaden under tilleggsopplysninger) Kr 650
Medlem 00-16 år Kr 325
Medlem 17-20 år Kr 650

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å verve nye GRASROTGIVERE.

Som medlem har du mulighet til å deponere på en nøkkel til anlegget for bruk utenfor organisert trening.

HPK er en klubb med mye aktivitet i mange ulike skytegrener. Det er viktig at du som nytt medlem setter deg inn i de ulike baneinstruksene/reglementene. Disse vil du finne på klubbhuset. Samtidig innstiller vi alle til å vise toleransene overfor hverandre og de ulike grenene vi representerer innenfor skytesporten.

Får å bli medlem må du søke medlemskap her: https://www.hokksundpistolklubb.no/innut-melding/ medlemskapet gjelder for inneværende år uansett når på året du søker å melde deg inn.

Når du har betalt kontingenten logger du inn her: https://id.rubic.no/Account/Login for å hente ut medlemskortet ditt.

På medlemskortet ditt står det et SkytterID nummer.  Det er mange nummer ute “å går”, men det er SkytterID nummeret på medlemskortet i Rubic Medlem som er ditt unike og som også er ditt startkortet nummer på stevner.

Comments are closed.