Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Treningstider

Med veldig få unntak har vi skyteaktivitet hele året

Anlegget er åpent for skyteaktivitet mellom 0700-2300. 

Trening utover dette skal avtales i hvert enkelt tilfelle med sportslig leder, f.eks opplading/ forberedelser til større arrangementer som NM, EM, VM eller andre internasjonale stevner.

Begrensninger, delvis stengte områder, restriksjoner osv ift vedlikehold, oppgradering, stevner osv vil bli annonsert på Facebook, hjemmesiden, ved oppslag på banen og/ eller via mail til alle medlemmer. 

Aktive medlemmer kan få tilgang til anlegget med egen nøkkel mot nøkkelavgift. Med aktive medlemmer mener vi medlemmer som bidrar i klubben i forbindelse med drift, dugnad og arrangement.

Organisert aktivitet har prioritet, men fri trening kan foregå samtidig dersom dette avtales med den som leder pågående aktivitet. 

UKEPLAN

Tid Hva skjer?
Mandag 19:00 – Nå Sommerferie – oppstart 15.08.22 Rekruttskyting*
Tirsdag 18:00 – 21:00
18:00
Dynamisk rifle*
CAS/SWS**
Onsdag 18:00 Felttrening

Medlemsskyting**

Torsdag 18:00

17:00 – 21:00

17:00 – 21:00

CAS/SWS**

PRS-skyting**

Dynamisk sportsskyting**

Fredag
Lørdag Åpen/approberte stevner
Søndag 13:00 – 15:00 (partallsuker) Lerdueskyting*
Åpen/approberte stevner

* Trening under fast skyteledelse
** Trening organisert av de fremmøtte

Dynamisk Rifle Treningsplan 2023

Comments are closed.