Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Styre og kontakter

Verv Navn Telefon E-post
Styreleder Cato.Brekke 900.91.958 leder@hokksundpistolklubb.no
Nestleder Jon.Richard.Røine 938.96.096 nestleder@hokksundpistolklubb.no
Sekretær Linda.Iren.Sørvig 416.25.633 sekretaer@hokksundpistolklubb.no
Kasserer Eva.Helene.Hansen 991.66.310 kasserer@hokksundpistolklubb.no
Sportslig.leder Bjørn.Gjerstad 975.07.222 sportslig@hokksundpistolklubb.no
Materialforvalter Øyvind.Wulfsberg 934.17.667 materialforvalter@hokksundpistolklubb.no
Anleggsmester Johan.Forsberg 957.56.859 anlegg@hokksundpistolklubb.no
Rekrutt og utdanning Bente.Strandos 414.94.712 rekrutt@hokksundpistolklubb.no
Arrangement og resultat Andre.Kjennerud 941.65.255 resultat@hokksundpistolklubb.no
Vara1 Per.Fredrik.Simensen 919.19.121 vara1@hokksundpistolklubb.no
Styret Til.alle.i.styret styret@hokksundpistolklubb.no
Oppmenn Til.alle.oppmenn/kvinner oppmenn@hokksundpistolklubb.no
Skyteledere Til.alle.skyteledere skyteledere@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.Bane Bjørn.Gjerstad 975.07.222 bane@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.Felt Hans.Olav.Løen 481.41.364 felt@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.PPC Cato.Brekke 900.91.958 ppc@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.Dynamisk Jon Richard Røine 938.96.096 dynamisk@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.Dynamisk.Rifle Erik.Torp 906.45.977 dynrifle@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.CAS/SWS Audun.Solberg 930.69.684 cas@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.Metallsilhuett Bjørn.Gjerstad 975.07.222 metall@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.Svartkrutt Espen.Avdal 924.04.122 svartkrutt@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.Lerdue Vegard.Forsberg 401.64.781 lerdue@hokksundpistolklubb.no
Oppmann.Benkeskyting/langholdsskyting Per.Kristian.Røren.Lien 413.59.361 benk@hokksundpistolklubb.no
Ungdomsansvarlig Linda.Iren.Sørvig 416.25.633 ungdom@hokksundpistolklubb.no
Messeansvarlig Kim-Inge.Haugen 480.06.616 event@hokksundpistolklubb.no
Generell.post Post post@hokksundpistolklubb.no
Fakturamottak Fakturamottak fakturamottak@hokksundpistolklubb.no
Resultatservice Resultatsevice resultat@hokksundpistolklubb.no
Valgkomitè Til.valgkomitè valgkomite@hokksundpistolklubb.no
Valgleder Per.Anders.Knive 917.64.458
Medlem1 Bjørnar.Fjeldvik 976.79.595
Medlem2 Anne.Linn.Hjelme 480.06.842
Vara Dag.Torleif.Askim 980.88.539
Kontrollkomitè Til.kontrollkomitè kontroll@hokksundpistolklubb.no
Medlem1 David.Buin 917.05.840
Medlem2 Per.Arne.Enger 993.72.060
Vara Harald.Bjørnli 974.77.817
Hederstegnkomitè
Medlem Nils.Knut.Lindbo 938.66.375
Medlem Cato.Brekke 900.91.458
Vara Harald.Bjørnli 974.77.817
Webmaster Bjørn.Gjerstad 975.07.222 web@hokksundpistolklubb.no

Comments are closed.