Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

PPC-skyting

Hvordan foregår PPC skyting

PPC skyting er en relativt ny skytegren i Norge. Det er en skyteform for grove våpen på tid, i flere skytestillinger på avstander fra 7 til 50 yards.

Skyteformen er størst i USA, der grenen nylig er åpnet for alle etter at det tidligere kun var for politi og føderalt ansatt personell. I resten av verden er den åpen for alle. I Europa er det Tyskland som er størst med ca. 2500 aktive. I Sverige er det ca. 600 skyttere fra rundt 80 klubber. Antallet øker stadig. PPC kom til Norge vesentlig via Sverige, med verdensmester Torben Rundquist i spissen. Vi har et meget godt samarbeid med svenskene, spesielt på opplæringsdelen.

Hvordan foregår skytingen ?

PPC er en type presisjonsskyting med grovkaliber revolvere og pistoler. Våpen som omfattes av militær og revolver felt, samt standard og production klassene innenfor praktisk skyting kan stort sett brukes. Det er syv ulike våpengrupper, se våpen & utstyr.

Skytingen foregår på en skytebane på ulike avstander, P1500, R1500, SR6, SP5 og Open skytes på avstandene 7, 15, 25 og 50 yards. De andre klassene skytes på avstandene 3, 7, 15 og 25 yards. Skytingen skjer også på ulike skytetider f.eks. 6 skudd på 12 sekunder, 12 skudd på 20 sekunder, 18 skudd på 90 sekunder eller 24 skudd på 165 sekunder.
Tidene inkluderer trekk fra hylster, omladning og eventuell endring av skytestilling som stående, liggende, knestående og sittende.
Skiven som brukes er en europeisk versjon av B-27 skiven.
Skiven er inndelt fra 7 til 10 og i midten finnes det en innertier som kalles X. Ringene er like de som er på den gamle duellskiven.

En match består av 150 skudd og målet er å få tilsammen 1500 poeng. Derav navnet på grenen. Det skytes også 60 og 48 skudds matcher.

Våpenklasser

Våpen som omfattes av militær og revolver felt, samt standard og production klassene innenfor praktisk skyting kan stort sett brukes.
Det er syv ulike våpengrupper, pluss Open som ennå ikke er en offisiell klasse internasjonalt.
De vanligste klassene er Revolver 1500 og Pistol 1500, og man kan om man vil bruke et våpen fra hvilken som helst av de andre klassene i en av 1500 klassene.

Utstyr

Bortsett fra våpenet er det noe utstyr man må ha, og noe som bare er kjekt å ha.
Et hylster er helt nødvendig. Det skal være et hoftehylster, skulder og krysstrekk hylster er ikke tillatt.
Det finnes en mengde hylster å velge i mellom, husk bare at for pistol må avtrekkerbøylen være dekket.
Magasinholdere er en grei ting å ha siden fire magasiner er påkrevet.
For revolver trengs det 3 hurtigladere, og holder til disse er kjekt å ha.
En timer eller en stoppeklokke for å ha kontroll på skytetiden er et fint hjelpemiddel.

…Selvfølgelig må alle ha skytebriller og hørselsvern!

Skytestillinger

Utgangsstilling
Våpenet ladet og hylstret.
Stående avslappet vendt mot skiven med begge armene ned langs siden.
Skytterens hånd får ikke berøre våpen eller hylster før startsignal er gitt.

Knestående
Et kne må være i bakken, det andre må peke mot skyteretningen.
Begge knær kan være i bakken.

Sittende
Baken må være i bakken, men ingen del av ryggen.
Kroppen skal være vendt mot skivene.
Støttehånd i bakken er tillatt, men albuen får ikke berøre marken.

Liggende
Kroppen liggende på bakken, med hode i skyteretningen. Beina må holdes samlet.
Våpenet får ikke berøre bakken, men får støttes med en eller to hender mot bakken.

Barrikade venstre og barrikade høyre
Venstre side skytes med venstre hånd på venstre side av stolpen, beina skal ikke være lengre til venstre enn stolpens venstre kant.
Høyre side skytes med høyre hånd på høyre side av stolpen, beina skal ikke være lengre til høyre enn stolpens høyre kant.
Våpenet får ikke berøre stolpen, hånden må være i mellom.

Stående
Stående to hånds fri skyte stilling begge bein i bakken.

Comments are closed.