Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Innmelding

Søknad om medlemskap i Hokksund Pistolklubb

Dato for innmelding. Format dd.mm.åååå.
Ta med alle mellomnavn. Sjekkes mot folkeregister.
Format dd.mm.åååå.
Denne vil kun bli brukt til utbetaling av refusjon og premier.
Kryss av for hvilke særforbund du ønsker å representere som hovedmedlem gjennom klubben. Hver av disse utløser forbundskontingenter utover ordinær medlemskontingent. De som er merket * krever særskilt godkjenningskurs, utover den alminnelige sikkerhetsopplæring som gjelder for alle. Dette gjelder både for å kunne delta i aktivitet og erverve våpen. For erverv av våpen til NMF og NSU samt kjøp av svartkrutt kreves særskilt sikkerhetsopplæring. Hvis du ikke trenger sikkerhetsopplæring i klubben, må du opplyse om hvor og når den er gjennomført under tilleggsopplysninger.
Søker bekrefter ved innlevering av søknad at klubbens og tilsluttede organisasjonsledd til enhver tids gjeldende lover, retningslinjer og skytereglement vil bli fulgt. Søker bekrefter samtidig at hans/huns utestående gjeld til andre lag og forbund klubben representerer er gjort opp. Klubben bruker Rubic som medlemsregister, og medlemmene kan oppdatere sin kontaktinformasjon gjennom Rubic ID på app.rubic.no. Informasjon vaskes regelmessig mot folkeregister. Klubben forutsetter at personopplysninger i egne og overliggende organisasjonsledd blir håndtert i samsvar med GDPR/personvernforordningen. Klubben attesterer kun vedlegg til våpensøknader for hovedmedlemmer i de de særforbund den representerer. Klubbens hjemmesider og Facebook gruppe brukes som aktivt kommunikasjonskanal. Klubbens organisasjonsplan og tillitsvalgtes kontaktinformasjon finnes på hjemmesiden www.hokksundpistolklubb.no. Elektronisk innsending av søknadsskjema regnes som signert.

Comments are closed.