Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

SLUGFELT 2023

Her er resultatene fra årets slugfelt. OPEN 2+ Brekk Sammenlagt 2 klasserHOKKSUND PISTOLKLUBB – EN KLUBB I MEDFART

Wenche Horten har besøkt Hokksund Pistolklubb, som gjør en fremdragende innsats med mange tiltak rettet mot mange målgrupper.
Foreløpige resultatene fra dagens feltstevne

De foreløpige resultatene fra dagens feltstevne er klare. Frist for tilbakemelding er neste fredag. Det er flere som ligger inne med feil på registreringer vedr. klubb eller annet på app.skyting.no, … Continue Reading →


Resultater Norgesfelt

Her er resultatene fra Norgesfelt Stevne 19.03.2023


INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023

Tid og sted: Varlo Grendehus tirsdag 14.03.2023 kl 19:00. Flere detaljer finner du i vedlegget.


PRS – Precision Rifle Series

Hei Omsider er det kommet til at vi kan starte opp en PRS-gruppe i HPK!Jeg har sammen med Robin Raael og Kim Bråten som jeg har kommet i kontakt med, … Continue Reading →