Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Ung-HPK – Magiske Øyeblikk

Hva er Ung-HPK?

Ung-HPK er vårt satsningsområde for å rekruttere yngre skyttere inn i miljøet.

Klubben har positive erfaringer med å invitere ungdomsskoleelever til en dag på skytebanen. Dette har vært en dag hvor elevene har fått prøve ulike typer våpen. Det har vært ulike pistoler og revolvere, salongrifler, rifle og hagle. HPK stiller med våpen og dyktige instruktører.

HPK har et godt samarbeid med blant annet Eknes og Veiavangen Ungdomsskole. Hva gjelder Ekneselevene så er det elevene med valgfaget Natur, miljø og friluftsliv som har benyttet seg av tilbudet.

I en hektisk hverdag med krav om måloppnåelse på kompetansekravene, så kan både engstelige rektorer og stressa lærere beroliges. En dag på skytebanen kan begrunnes i opplæringslovens formålsparagraf, samt i flere av kompetansemålene i den nye fagplanen av 2020;

  • Mat og helse
  • Valgfaget Natur, miljø og friluftsliv
  • Valgfaget fysisk aktivitet og helse

For ytterlige begrunnelse, så henviser vi til NTNU som har hatt en undersøkelse på elever og skytetrening, og resultatene er overveldende positive. Jfr. Rapporten NTNU – skytetrening for elever med konsentrasjonsvansker.

Satsningsområdet vårt er også omtalt i Skytternytt: Nr2 2019

Dersom dere kunne tenke dere en slik dag, så er dere hjertelig velkommen. Send en mail eller ta en tlf for å avtale dato.

KONTAKTPERSON

Linda Iren Sørvig

Sekretær Hokksund Pistolklubb

Tlf: 41625633

sekretaer@hokksundpistolklubb.no

Comments are closed.