Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Metallsilhuett

Hva er metallsilhuett?

Selve skytingen foregår over 40 skudd i femskuddserier av to minutter, på fire kjente avstander. Figurene er lagd av av stål (hardox) og har form som dyrefigurene kylling, gris, kalkun og bukk. Figurene står i sett (grupper) på fem, og tellende treff får man når riktig figur veltes av

Metallsilhuettskyting deles inn i to hovedgrupper. Den ene er MS-skyting med håndvåpen og den andre er MS-skyting med rifle. Metallsilhuett handvåpen deles igjen inn i tre kategorier samt kattegorier for luft, .22 og grov kaliber Vanlig skytestilling: Creedmore=fri skytestilling):

Grovpistol, Finpistol og Fieldpistol. Metallsilhuett rifle deles inn i to kategorier: Grov rifle og Fin rifle.

 

MED HÅNDVÅPEN

Skytestillingen som brukes er såkalt fri skytestilling. Det vil i praksis si liggende skytestilling uten at våpenet berører bakken og uten kunstige støtter av noe slag. Den mest anvendte skytestilling er såkalt Creedmore stilling. Det vil si at en ligger på ryggen med bena trukket opp og inn mot baken. Den handa som ikke holder pistolen brukes til støtte og hvile for hodet. Våpenet støttes mot leggen mens handa som holder det hviler mot låret. En tredje støttepunkt besørges av albuen som hviler på bakken.

Field pistol

For å tilfredsstille skyttere med kortløpede våpen som ikke egner seg til skyting på de hold man vanligvis forbinder med Metallsilhuett har IMSSU innført fieldpistol. Her skytes det i to kategorier. Den ene er med åpne sikter og den andre er med kikkertsikte. Man skyter stående på 25-50-75-100 meter. Det er kun tillatt med Produksjonsvåpen med max. hylselengde på 35.64 mm (.22 Hornet).

Hvordan er figurene?

Felles for all metallsilhuettskyting både med rifle og pistol er at de har form av dyrefigurene kylling, villsvin, kalkun og fjellbukk. Naturlig nok vil figurene variere i størrelse med de forskjellige kategoriene

 

SILHUETT PISTOL

Luftpistol (4,5mm eller .5,6 mm)
Skytes nasjonalt i 4 øvelser (Fristil, Stående, Junior og Rekrutt).
Figurene er av (1/10) av full størrelse.  Avstander; Kylling-5 m, Gris-10 m, Kalkun-15 m, Bukk-20 m.

Fin pistol KAL. .22LR: Figurene er (3/8) av full størrelse. Avstander; Kylling-25 m, Gris-50 m, Kalkun-75 m, Bukk-100 m.

Grov pistol: Skytes internasjonalt med 4 øvelser (Revolver, Produksjon, Stående og Fri II).                                 Full størrelse på figuren (1/1). Avstander; Kylling-50 m. Gris-100 m, Kalkun-  150 m, bukk-200 m

Field pistol: Figurene er (½) av full størrelse. Avstander; Kylling-25 m, Gris-50 m, Kalkun-75 m, Bukk-100 m. Denne skytes stående med produksjonsvåpen i to kategorier. En med kikkert og en uten kikkert. Tohåndsgrep er lovlig.

Revolver: Våpenet har maksimum løpslengde 10 3/4″ og maksimum vekt 1814 gram i uladet tilstand.

Produksjon: Våpenet har maksimum løpslengde 10 3/4″ og maksimum vekt 1814 gram i uladet tilstand. (domineres av enkeltskudd pistoler)

Produksjon stående: Som produksjon, men kun i stående stilling. Tohåndsgrep er lovlig. FRI II (Unlimited). Et våpen med løpslengde og silktelinje på maksimum 15″, og har en vekt i uladet tilstand på maksimum 2041 gram.

Revolver field: Hylselengde maks standard magnum hylse,tilsvarende 357 / .44 Magnum, løpslengde 8,5″, skytes som vanlig grov revolver, men få restriksjoner. Er ment som et grov alternativ for klubber som ikke har 200 meters bane, men kan arrangeres også hvor 200 m er tilgjengelig.

NB! Kategoriene Revolver, Produksjon, Stående Produksjon og Fri II skytes både i grovpistol og finpistol (kal. .22.).

 

 

INTERNASJONALE ØVELSER

Revolver
Et våpen som er tilgjengelig for salg for alle over disk (ikke customvåpen).
Våpenet har maksimum løpslengde 10 3/4″ og maksimum vekt 1814 gram i uladet tilstand.

Produksjon (pistol)
Et våpen som er tilgjengelig for salg for alle over disk (ikke customvåpen).
Våpenet har maksimum løpslengde 10 3/4″ og maksimum vekt 1814 gram i uladet tilstand.

Stående Produksjon
Samme som ovennevnte, men kun i stående skytestilling. Tohåndsgrep er lovlig.

Fri II (Unlimited)
Et våpen med løpslengde og silktelinje på maksimum 15″, og har en vekt i uladet tilstand på maksimum 2041 gram.

Produksjon Alle Sikter (fieldpistol)
Denne skytes stående med produksjonsvåpen med kikkert. Tohåndsgrep er lovlig.

Produksjon (rifle)
Et våpen som er tilgjengelig for salg for alle over disk (ikke customvåpen).
Våpenet har maksimum vekt grov: 4,2 kg og fin:3,5 kg inkludert sikter/kikkert
Kan skytes valgfritt med eller uten kikkert.

Silhuett (rifle)
Våpenet har maksimum vekt grov og fin på 4,6 kg inkludert sikter/kikkert
Kan skytes valgfritt med eller uten kikkert.

 

NASJONALE KATEGORIER / ØVELSER

Disse er etablert som rene norske skyteprogrammer, og finnes ikke beskrevet i det internasjonale regelverket.
Flere av øvelsene er tatt frem i samarbeid med MS-forbundene i Sverige og Finland.

Fri I
Dette er en kategori som skytes bare i Norge og ble innført helt fra starten av. Dette er et standard grov produksjonsvåpen med påmontert kikkert.

Fri II ½ Size
Skytes med grove Fri II våpen m/kikkert på figurer i ½ størrelse.

Junior
Skytes med .22 produksjonsvåpen for juniorer inntil 18 år.

Luftpistol
Alle øvelser skytes med våpen som skal tilfredsstille kravene til luftpistol etter NSFs reglement (UIT).

Luftgevær
Rifle hvor prosjektilet drives av komprimert gass, luft eller CO².  Fri vekt og sikter. Skytetid 2 ½ min.

Finrifle
Skytes nasjonalt med 1 øvelse (Fri)
Figurene er av (1/5) av full størrelse.
Avstander; Kylling-40 m, Gris-60 m, Kalkun-77 m, Bukk-100 m.

Grovrifle
Skytes internasjonalt med 2 øvelser (Produksjon og Silhuett) og nasjonalt med 3 øvelser (Optiske sikter, Åpne sikter og Fri)

Optiske sikter og åpne sikter skytes på
Figurstørrelse (3/5) av full størrelse.
Avstander; Kylling-120 m, Gris-180 m, Kalkun-235 m. Bukk-300 m.

Grovrifle Fri skytes på figurer av full størrelse (1/1).
Avstander; Kylling-200 m, Gris-300 m, Kalkun-385 m, Bukk-500 m.

Konvensjonell
Skytes med produksjonsvåpen, men det er ikke tillatt med bolt-action.

Field revolver
Skytes med revolver med maks løpslengde  på 8 1/2″ og med hylselengde maks tilsvarende .357 / .44 Magnum.

Comments are closed.