Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Feltskyting

Feltskyting i Hokksund pistolklubb

Hokksund pistolklubb har et meget aktivt feltmiljø. Hos oss er det plass til alle uavhengig av ambisjonsnivå. Hokksund pistolklubb er stolte av at hele feltløypa vår står oppe hele året. Vi har også plass til 12 skyttere på laget, noe som gjør at våre treninger, klubbstevner og approberte stevner gjennomføres veldig effektivt. Vi trener felt hver onsdag. Det er oppmøte fra kl 17.30 og vi starter skytingen kl 18.00. I sommerhalvåret går vi en til to runder i feltløypa med felt kommandoer, dømming og resultat føring. Når lysforholdene hindrer oss i å gå feltløypa trekker vi inn på 25 meters banen og skyter Norgesfelt. Hokksund pistolklubb arrangerer klubbstevner ialle feltklassene. Informasjon om treninger, klubbstevner, approberte stevner og relevant felt informasjon legges ut fortløpende på facebook gruppen: Hokksund pistolklubb – felt. Det kan være at vi går «mørkefelt» med hodelykter i feltløpa, kjører bane program eller kråkefelt istedenfor Norgesfelt i vinterhalvåret.

  • Treningstid: Onsdag fra kl 17.30.
    Feltgruppa på Facebook: Hokksund pistolklubb – felt 

Rekrutter

Felttreningene er primært for skyttere med egne våpen. Men, er du rekrutt og har deltatt på minst åtte rekrutt treninger på mandager, så kan du avtale å bli med på felttrening. Det du må gjøre da er at du kontakter Heidi Myrvold Hval på Messenger for å avtale å låne klubbvåpen. Grunnen til at du må avtale på forhånd er at vi skal kunne ta god imot deg, og sette av tid til å informere deg om dagens treningsform og sikkerhets rutiner. I tillegg må vi forsikre oss om at det er noen som har nøkkel til bunkeren slik at vi får ut et lånevåpen til deg. Det koster 100 kroner å låne våpen og kjøpe ammunisjon. Feltoppmennene signere rekrutt skjemaet ditt.

Hva er feltskyting?

Felt programmet er en approbert øvelse i Norges skytterforbund (NSF). Det at øvelsen er approbert betyr at stevnet er godkjent av NSF, og åpent for skyttere fra andre klubber. Resultatene legges ut på skyting.no.  

I felt foregår skytingen og konkurransen ute i terrenget. Blinkene varierer i størrelse og i antall og kan være av papp eller stål, stå stille eller bevege seg. Blinkene kan også være plassert på forskjellige avstander i terrenget slik at du på en standplass kan skyte på flere målgrupper på ulike avstander. Avstandene kan variere fra fem til 70 meter i alle klasser unntatt magnum klassene – der er det tillatt med blinker opptil 200 meter. Det skytes i flere stillinger: Stående, sittende, knestående eller liggende. I stående stilling kan det skytes med fri skyte stilling, tvungen begge hender eller en hånd. Magnum klassene skal alltid skyte med to hender.

En ”feltløype” består av ti standplasser med stigende vanskelighetsgrad. For hver standplass vil standplassleder gi deg kommando for hva du skal gjøre. Standplassleder leser programmet for standplassen etter at du har fått kommando om å fylle opp tønne eller magasin med riktig antall skudd for øvelsen. Korteste skytetid er seks sekunder for alle øvelsene unntatt magnum klassene der korteste skytetid er 14 sekunder. Det er påbudt med skyte briller. I magnum er det krav til lue med klaffer om skyte brillene dine ikke har tilstrekkelig sidebeskyttelse.

Når vi skal beregne poeng så får du ett poeng for hver blink du treffer, og ett poeng for hvert skudd du treffer blinken med. Treffer du for eksempel med alle seks skuddene dine fordelt på tre skiver så får du ni poeng (seks treff + tre skiver). Når standplassen har tellende indre soner betyr det at det telles opp antall indre soner på blinken du har truffet. Sonene brukes bare til å rangere skyttere med lik poengsum på resultatlisten. 

Mesterskapene du kan delta på i felt skyting er krets mesterskap (KM), distrikts mesterskap (DM) og Norges mesterskap (NM). Det arrangeres også nordisk mesterskap, men da må du kvalifisere deg til å delta.

Du kan skyte åtte approberte klasser:

Klasser som skytes med seks skudd:

  • Fin skytes i kaliber .22. Kravet til avtrekksvekt er 1 000 gram. Våpenet må passe i målekassen, og ikke veie mer enn 1 400 gram.
  • Grov skytes i kaliber .32 til og med 9 mm. Kravet til avtrekksvekt er 1 000 gram. Våpenet må passe i målekassen, og ikke veie mer enn 1 400 gram.
  • Militær skytes med .9mm opp til og med kaliber .455. Faktorkravet er 120.
  • Revolver skytes med .9mm opp til og med kaliber .455.

Spesialklasser som skytes med fem skudd:

Spesial pistol skytes i kaliber .22 til og med kaliber.455. Avtrekksvekt er 1 360 gram. Våpenet må passe i målekassen, og ikke veie mer enn 800 gram. 

  • Spesial revolver skytes i kaliber .22 til og med kaliber.455. Avtrekksvekt er 1 360 gram. Våpenet må passe i målekassen, og ikke veie mer enn 1 000 gram. 
  • Magnum 1 skytes i kaliber .357 opp til og med kaliber 409. Avtrekksvekt er 1 360 gram, og faktorkravet er 180.
  • Magnum 2, skytes i kaliber .41 opp til og med kaliber 505. Avtrekksvekt er 1 360 gram, og faktorkravet er 275.

I Hokksund pistolklubb er vi opptatt av å gi skytterne som besøker oss mulighet til å bruke gamle våpen på våre stevner. Det gjør vi ved å arrangere den uapprobert klassen: Gammel militær. Da kan du stille med militærpistol antatt før 1945.

Når du skal beregne om ammunisjonen din holder kravet til faktor må du bruke formelen: Hastighet (fot per sekund) x kulevekt (grains) / 1000 = Faktor. 


Hokksund pistolklubb har målekasser, avtrekksvekter og kronograf til måling av faktor tilgjengelig for våre medlemmer. Snakk med feltoppmennene så hjelper vi deg med dette.

Lenke til Feltreglementet

Hva er Norgesfelt?

Norgesfelt er et approbert feltprogram der skiveoppsettet er lik i hele Norge. Programmet ble utarbeidet slik at feltskytterne i Norge skal kunne sammenlikne seg med hverandre. Norgesfelt arrangeres utendørs på 25 meters banen, og du skyter på 15 og 25 meters hold. Alle standplassene har ti sekunders skytetid. Vi skyter stående og sittende, og med to og en hånd. Det skytes alle feltklasser unntatt magnum klassene. Antall skudd følger felt klassene – skyter du for eksempel militær har du seks skudd, og skyter du spesial revolver har du fem skudd.  

Comments are closed.