Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Skjemaer

Foreldregodkjenningsskjema Kreves når barn skal delta på ulike arrangement med våpen.
Aspirantkort Brukes under rekruttperioden. Må medbringes på trening slik at du får godkjent rekruttperiode.
Utlånserklæring Kreves ved utlån av våpen til andre.
Vedlegg til våpensøknad Kreves ved søknad om våpen til konkurranseskyting. Må signeres og stemples av klubbleder, nestleder eller sportslig leder.
Reiseregning – inn- og utland basert pa skattefrie satser Regneark-mal for reiseregning. Husk kopi av kvitteringer og andre relevante vedlegg. Sendes til kasserer.
Refusjon Regneark-mal for refusjon av utlegg for klubben. Husk kopi av kvitteringer og andre relevante vedlegg. Sendes til kasserer.

Comments are closed.