Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Funksjonærer til feltstevne 21.april 2024 – Kretsmesterskap i Revolver

I år er det Hokksund pistolklubb som starter årets felt sesong i vår krets. Vårens første feltstevne arrangeres av oss som hovedarrangør, i samarbeid med Aron skytterklubb. Buskerud Skytterkrets har tildelt Hokksund pistolklubb arrangøransvaret for årets kretsmesterskap i revolver på dette feltstevne.

For å få gjennomførtstevnet trenger vi en del funksjonærer ute i feltløypa. Dette er en veldig finanledning for nye skyttere å lære om feltskyting, opptreden på standplass, regler og dømming mm. Vi trenger funksjonærer til lapping av skiver, hjelp i kiosken og sekretariatet, også dommere/ standplassledere. 

Dugnad før stevnet

Det har vært mye snø på Myhrespiten i vinter, og feltløya må gjøres i stand. Vi satser på at mesteparten av snøen forsvinner innen den første dugnaden søndag 14. april fra kl 10.00 – 13.00. Det er behov for dugnads hjelp på ettermiddagen tirsdag 16.april,  og ettermiddagen torsdag17. april. Da skal feltløypa utbedres og klargjøres før felt stevnet. Det blir gitt nærmere informasjon på Facebook siden om dugnadene. 

Funksjonærskyting

Funksjonærskytingen er for de som bidrar på dugnader til dette arrangementet, og/eller er funksjonær på søndagen. Det vil bli satt opp en liste over alle som deltar på dugnad eller er funksjonær søndag. Står du på lista, skyter du gratis på funksjonær skytingen som avholdes lørdag 20 april. 

Rekrutter som har spørsmål om lån av klubbvåpen denne dagen må avtale dette med trenere på rekrutten. 

Bevertning

Stevnedagen får dere en enkel lunch og ½ l brus hver. Det er mulighet for å få kjøpt grillpølser i kafeen til funksjonær pris lørdag. Lørdag er det også gratis kake og kaffe.

Påmelding

Påmeldingen sendes på e-post til: felt@hokksundpistolklubb.no innen 15april. Da blir du ført opp på lista. NB: Det er viktig at du skriver opp fullt navn, mailadresse og telefonnummer slik at det blir enkelt for oss å komme ikontakt med deg.

Hokksund pistolklubb ser frem til å starte felt sesongen med en flott skyte helg på Myhrespiten, og håper så mange som mulig kan hjelpe til.

Med vennlig hilsen
Hans Olav Løen Feltoppmann – Hokksund pistolklubb
Mobil: +47 481 41 364

Comments are closed.