Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Åpning av anlegget for egentrening.

Ett samlet styre har avgjort å åpne anlegget igjen for egen ( individuell) aktivitet. Avgjørelsen baseres på anleggets beliggenhet, omfang, funksjonalitet, risiko ift ferdsel ute i åpne landskap. Klubbhuset vil … Continue Reading →