Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

HOKKSUND PISTOLKLUBB – EN KLUBB I MEDFART

Wenche Horten har besøkt Hokksund Pistolklubb, som gjør en fremdragende innsats med mange tiltak rettet mot mange målgrupper.