Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå


Anlegget er stengt.

Grunnet den generelle nedstenging i Viken fylke og retningslinjer fra NSF og DSSN er banen hos HPK stengt for ALL trening, både organisert og egentrening fra og med i dag … Continue Reading →


Forsiktig gjenåpning av rekrutt-trening.

Oppstart mandag 15.03 for rekrutter med minst 10 gjennomførte treninger. Dette av hensyn til avstandskrav. Grunnet smittevernhensyn vil det kun være plass til 10 rekrutter og påmelding skjer pr sms … Continue Reading →