Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Innkalling til Årsmøte

Kl. 18:00 den 21. februar på Varlo Grendehus. Alle medlemmer er hjertelig velkommen – har du betalt kontingent for 2016 – ja da har du stemmerett. 🙂 Det blir litt … Continue Reading →