Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Foreløpige resultatene fra dagens feltstevne

De foreløpige resultatene fra dagens feltstevne er klare. Frist for tilbakemelding er neste fredag. Det er flere som ligger inne med feil på registreringer vedr. klubb eller annet på app.skyting.no, … Continue Reading →