Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

GLADSAK!

Det er med stor glede vi informere våre medlemmer om at Hokksund Pistolklubb har blitt innvilget omsøkte midler på kr 300.000,- fra Sparebanken Øst Spire til standplasshus og oppgradering av … Continue Reading →


FELTSTEVNE 2. JUNI 2019

RESULTATLISTE 323288 – Felt 1FGMRS – 02.06.2019 – Rev. 1