Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023

Tid og sted: Varlo Grendehus tirsdag 14.03.2023 kl 19:00. Flere detaljer finner du i vedlegget.

NYTT VÅPENREGELVERK FRA 01.06.2021

Den 30.06.2021 ble det avholdt et 3 timers digitalt møte mellom POD og lederne i alle skyte-organisasjonene om nytt våpenregelverk. Verner Bjerkvik, jurist ved POD, holdt en presentasjon der det … Continue Reading →