Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Oppdatert informasjon vedrørende koronaviruset.

 

Anlegget vil nå være åpent for individuelt bruk. Klubbhus og toalett vil være stengt.

HPK følger de rådene og påleggene fra NSF, NIF og helsemyndighetene og tillater igjen trening på medlemsklubbenes skytebaner fra torsdag 2. april klokken 13:00 så lenge man følger koronavettreglene som er skissert under.

  1. Konkurranser/stevner og organisert trening er fortsatt forbudt.
  2. Trening i små grupper, med maksimalt 5 personer på banen tillates. Trenere/ledere inngår i de 5.
  3. Feltløypen og resten av anlegget gis tilgang til grupper på max 5 personer av gangen.
  4. Den enkelte er selv ansvarlig får å følge myndighetenes pålegg når det gjelder avstand 2 m til andre personer og de generelle hygienerådene. Berøringspunkter som dørhåndtak bør vaskes med såpe/vann eller desinfiseres før og etter bruk.
  5. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte. Dette gjelder også klubbvåpen.
  6. Det er inntil forholdet er avklart med FHI, kun tillatt å benytte egne skytematter ved liggende skyting.
  7. Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen.

Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.

Hpk ønsker ikke at vår idrettsaktivitet skal bidra til at koronaviruset spres ytterligere og vi ber derfor våre medlemmer om å respektere dette. Dersom situasjonen skulle endre seg vil ny info bli publisert på hjemmesiden, face og Insta.

Styret

Comments are closed.