Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Riflematch 25 juli. 2020

Hokksund Pistolklubb arrangerer som sikkert mange vet en dynamisk riflematch lørdag 25 juli. Det flommer ikke akkurat over av dynamiske riflematcher i Norge og derfor ønsker vi å lage en høykvalitets konkurranse på Myhrespiten. Matchen vil foregå på både riflebanen til BJFF/Eker Skytterlag og pistolbanen og det vil være hold fra kort og ut til 340 meter. Grunntanken er å lage en match med en del tekniske mål (Swinger, bobber, poppere etc) med til sammen 8 stager, Level 2. Stevnet ligger allerede ute på SSI.

Hokksund Rifle juli 2020

Nå er det en gang slik at dynamisk stevner ikke oppstår gjennom magi. Det kreves en del dugnadsarbeid for å få gjennomført et godt stevne. I den anledning ber vi om frivillige til å bygge, samt jobbe Main match for å kunne gjennomføre et kvalitetsstevne som vi kan være stolte av. Vi ønsker å være tidlig ute med en brukbar plan slik at våre medlemmer får litt planleggingshorisont i og med at fellesferien står for døren og mange sikkert skal en tur rundt i Norge.

Grovplan er som følger:

  • Byggemøte torsdag 25 juni, på Myhrespithen kl 19:00 (Alle som kan). Info om mannskapsbehov, hva, hvor, når ting skal bygges.
  • Bygging av stage props uke 27 (4-6 mann) Trapper, bokser etc.
  • Start bygging stage 8 uke 27. Dette er den byggeteknisk mest krevende stagen (4-6 mann)
  • Uke 29, Bygging Stage 3 (ved Container), Stage 4 (ved Broa) og Stage 5 (Ved Liggende feltbane), Stage 6 (Månen) og Stage 7 (Feltbane til Høyre for vogga)
  • Søndag 19 juli, Ferdigstille stage 8
  • Torsdag 23 juli, bygge Stage 1 og 2 (4+4 mann)
  • Fredag 24 juli Kl 15:00 Pre-Match
  • Lørdag 25 juli kl 09:00 Main Match RO Behov: 16 +RM og Stats. Crew: 21 (Beste løsning)

I forhold til grovplanen betyr det ikke at frivillige skal jobbe hele perioden. Det hadde vært fint å ha ansvarlige for hver stage med fast byggemannskap, men vi må nok innse at noen endringer må gjøres basert på hvor mange som stiller opp for klubben. Derfor er det ønskelig at så mange som mulig kan ta turen opp på torsdag  25 juni.

Riving av stager gjøres umiddelbart etter match lørdag på BJFF og Eker banen. Noe riving må beregnes på søndag.

Når det gjelder medlemmer som ikke har rifle, men som ønsker å delta så pleier det ikke være et problem å få låne egnet våpen av andre medlemmer. Det er også mulig å stille med manual action (boltrifle tilsv.) hvor det bare skytes ett skudd pr skive.

Jeg håper flest mulig har mulighet til å delta med å arrangere nok et vellykket stevne i regi av Hokksund Pistolklubb.

 

Jon Richard Røine

Oppmann Dynamisk

Comments are closed.