Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Funksjonærer til feltstevnet 30. august 2020

Vi nærmer oss raskt feltstevne, og trenger i den forbindelse en del funksjonærer ute i feltløypa. Denne gangen er det Aron Skytterklubb som er arrangør, og HPK skal bemanne 5 standplasser.

Dette er en veldig fin anledning for nye skyttere til å lære om feltskyting, opptreden på standplass, regler og dømming mm.

 

Vi trenger funksjonærer til lapping av skiver, og også dommere/ standplassledere.  

Det er også behov for hjelp på ettermiddagen fredag 28.08. Da skal skivestativene finpusses, standplassene ryddes og nye skiver skal stiftes opp.

 

Funksjonærskyting

Funksjonærskyting for de som hjelper til vil som vanlig foregå dagen før, det vil si lørdag 29.08.2020. Alle våre funksjonærer skyter gratis.

 

Bevertning

Stevnedagen starter med servering av kaffe og kanelsnurr til alle våre funksjonærer. Det blir også enkel servering av varm mat til lunch. Det vil også bli mulighet til å få kjøpt mat i kafeen til funksjonærpriser lørdag. Lørdag er det også gratis kake og kaffe.

 

Påmelding

Påmelding for funksjonærer sendes på E-post: sekretaer@hokksundpistolklubb.no

Husk fullt navn, telefonnummer.

Vi håper at så mange som mulig kan hjelpe til i feltløypa denne helgen.

 

Med vennlig hilsen

Hans Olav Løen

Feltoppmann – Hokksund pistolkubb

Mobil: +47 481 41 364

Comments are closed.