Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Smittevern.

En påminnelse til brukere av anlegget.

For at HPK skal ha mulighet til å ha anlegget åpnet og dere skal kunne benytte anlegget må alle, som i samfunnet for øvrig, delta for å redusere mulighet for smitte og besørge et trygt miljø. Det er helt essensielt og nødvendig for alle brukere å overholde dette for å fortsatt kunne opprettholde et tilbud om ha anlegget åpent. Bommer vi her blir konsekvensene stenging og null aktivitet på anlegget, annet enn utbedringer og vedlikehold. Det vil vi helst unngå. Pass på hverandre, gi en påminnelse til de som glemmer seg bort og sørg for et trygt og åpent anlegg. Det er alle som ferdes på anlegget sitt ansvar.

Medlemsinformasjon koronaregler 28.01.21

Med vennlig hilsen

Leder Cato Brekke.

 

 

 

 

Comments are closed.