Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Funksjonærer til feltstevne 12. juni 2022

Funksjonærer til feltstevne 12. juni 2022

Vi nærmer oss raskt feltstevne igjen og i den forbindelse trenger vi en del funksjonærer ute i feltløypa.
Dette er en veldig fin anledning for nye skyttere å lære om feltskyting, opptreden på standplass, regler og dømming mm. Vi trenger hjelp i kiosken, funksjonærer til lapping av skiver, og også dommere/ standplassledere. 

Dugnad før stevnet

Det er behov for noe hjelp på ettermiddagen torsdag 9. juni, og fredag 10. juni. Da må vi ta den siste finpussen på skivestativene, standplassene ryddes og nye skiver skal stiftes opp.

Funksjonærskyting

Funksjonærskytinger er bare for de som bidrar på dugnader til dette arrangementet, og/eller er funksjonær på søndagen.
Det vil bli satt opp en liste over alle som deltar på dugnad eller er funksjonær søndag. Står du på lista, skyter du gratis på funksjonærskytingen lørdag 11.6.
Det er dessverre ikke anledning til å låneklubbvåpen denne dagen.

Bevertning

Stevnedagen får dere en enkel lunch og ½ l brus hver. Det er mulighet for å få kjøpt mat og drikke i kafeen til funksjonærpriser lørdag. Lørdag er det også gratis kake og kaffe.

Påmelding

Påmeldingen sendes på e-post til: felt@hokksundpistolklubb.no innen 5.juni. Da blir du ført opp på lista. NB: Det er viktig at du skriver opp fullt navn, mailadresse og telefonnummer slik at det blir enkelt for oss å komme i kontakt med deg.

 Vi håper at så mange som mulig kan hjelpe til på feltstevne denne helgen.

Med vennlig hilsen
Hans Olav Løen Feltoppmann – Hokksund pistolklubb
Mobil: +47 481 41 364

Comments are closed.