Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Feltstevne og kretsmesterskap i Magnum 1 og Magnum 2

Funksjonærer til feltstevne 23. oktober 2022
Vi nærmer oss raskt årets siste feltstevne og kretsmesterskap i Magnum1 og Magnum2. Denne gangen er det HPK som er arrangør av stevnet, som vanlig i godt samarbeid med Aron. I den forbindelse trenger vi en del funksjonærer ute i feltløypa.
Vi trenger hjelp i kiosken, funksjonærer til lapping av skiver, og også dommere/standplassledere. Dette er en veldig fin anledning for nye skyttere å lære om feltskyting, opptreden på standplass, regler og dømming mm.

Dugnad før stevnet
Det er behov for hjelp på ettermiddagen torsdag 20. oktober, og fredag 21.september. Torsdag utbedres feltløypa, og det skal byttes en del plater på skivestativene. Fredag må vi ta den siste finpussen på skivestativene, standplassene ryddes og nye skiver skal stiftes opp.

Funksjonærskyting
Funksjonærskytingen er for de som bidrar på dugnader til dette arrangementet, og/eller er funksjonær på søndagen. Det vil bli satt opp en liste over alle som deltar på dugnad og er funksjonær søndag. Står du på lista, skyter du gratis på funksjonær skytingen lørdag  22. oktober.
Rekrutter som har spørsmål om lån av klubbvåpen på funksjonærskytingen må avtale dette med trenere på rekrutten. Rekrutter som bidrar som funksjonærer på stevnet søndag får en signatur på rekruttskjemaet.   

Bevertning
Stevnedagen får dere en enkel lunch og ½ l brus hver. Det er mulighet for å få kjøpt grillpølser i kafeen til funksjonær pris lørdag. Lørdag er det også gratis kake og kaffe.

Påmelding
Påmeldingen sendes på e-post til: felt@hokksundpistolklubb.no innen 15. oktober. Da blir du ført opp på lista. NB: Det er viktig at du skriver opp fullt navn, mailadresse og telefonnummer slik at det blir enkelt for oss å komme i kontakt med deg.

 Vi håper at så mange som mulig kan hjelpe til på feltstevne denne helgen.

Feltgruppa på Facebook
Det blir lagt ut fortløpende informasjon om feltstevnet på facebook gruppa: Hokksund pistolklubb – felt.

Med vennlig hilsen
Hans Olav Løen Feltoppmann – Hokksund pistolklubb
Mobil: +47 481 41 364

Comments are closed.