Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Startkort 2017

Startkort må fra i år av hentes fra Min Idrett. Mange opplever at startkortet er helt blankt. Data som skulle kommet inn automatisk ut fra tidligere klasseføring og aktivitet er da ikke registrert i NSFs nye system. De som trenger oppdatering av sine data må gi beskjed til sportslig leder pr. epost, og legge ved relevant informasjon om siste års aktivitet. De som er klasseført fra tidligere av har vi i det gamle registeret som er oppdatert ved inngang til sesong 2016. Alternativt blir erfarne skyttere satt i klasse A . Nybegynnere og rekrutter starter i klasse D. De som møter opp på stevner uten eller med blankt startkort blir som regel registrert i klasse A.

 

Comments are closed.