Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

!!! HUSK DOMMEROPPDATERING !!!

Det er fortsatt mange dommere Buskerud Skytterkrets som mangler oppdatering.

Det gjelder følgende klubber: Aron SK, Hokksund PK, Hurum SSK, Kongsberg PK, Modum PK, Nedre Eiker PK, Ringerike PK.
Alle dommere som ønsker å beholde dommerlisensen sin må gjennomføre dommeroppdatering innen 31.12.2017. Det er sendt ut informasjon om dette ved flere anledninger. Under følger informasjon om hvordan dommeroppdateringen skal gjennomføres. Vedlagt finner dere oversikt over hvilke dommere som har gjennomført/ikke gjennomført dommeroppdatering. De som har gjennomført oppdatering er merket med blått.

Orientering til alle nasjonale dommere

Informasjonen under ble sendt ut til alle Norges Skytterforbunds klubber 12.05.2017 og 24.08.17. Etter hvert OL foretar International Shooting Sport Federation (ISSF) regelendringer som innebærer at NSF må oppdatere regelverket og alle dommere må gjennomføre oppdatering. Alle dommere som ønsker å fornye dommerlisensen sin må gjennomgå oppdatering i løpet av 2017 (innen 31.12.2017). NSF har ved Eirik Jensen (internasjonal dommer og dommerinstruktør) utarbeidet noen presentasjoner som tar for seg de viktigste regelendringene. Vi ber om at alle klubber som har nasjonale dommere sørger for å gjennomføre en oppdatering for sine dommere. Dersom man ikke gjennomfører oppdatering innen 31.12.2017, vil ikke dommerlisensen bli fornyet og man har ikke lenger kompetanse som nasjonal dommer. Oppdateringen skal gjennomføres som studiesirkel i klubb. Dere vil finne informasjon om hvordan dommeroppdateringen skal gjennomføres via denne linken: http://www.skyting.no/utdanning/dommerutdanning/dommeroppdatering/

Vedlagt finner dere oversikt over dommere som har gjennomført/ikke gjennomført oppdatering.

Dommerregister Buskerud web

 

Comments are closed.