Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Gjester fra HV-troppen Innsatsstyrke Derby

HV-troppen Innsatsstyrke Derby trener i skyeanlegget vårt 1-3 juni, og har prioritet. Flere av disse er fra vår dynamiske gruppe. Anlegget er åpent for ordinær trening disse dagene, men må tilpasse seg den organiserte aktiviteten. Kontaktperson er Mads Hilden på 480 59 090.

Comments are closed.