Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Feltpistol NM 2019

Vi vil herved avkrefte eventuelle rykter rundt HPKs rolle i neste års NM-arrangement i feltpistol. HPK var sammen med flere klubber i Buskerud skytterkrets invitert til et møte i anledning av at kretsen ville søke som NM-arrangør 2019. HPKs bidrag med detaljert utkast til arrangementsplan, anleggskapasitet og kompetanse i nærmiljøet, lå vesentlig til grunn for at kretsen fikk representere som NM arrangør i 2019. HPK og flere av de klubbene som deltok på dette møtet, hørte ikke noe mer fra kretsstyret før nyheten om at det var fattet beslutning om sted for arrangementet, og at tildeling av nøkkelroller i arrangementet var gjort. HPK er ikke en del av arrangementskomiteen eller organiserer funksjonærer til arrangementet. Uavhengig av dette står våre medlemmer fritt til å bidra ved arrangementet dersom de blir bedt om det. Vi tar sterk avstand fra ryktet om boikott og ønsker alle involverte lykke til med arrangementet.

Styret i HPK.

Comments are closed.