Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

GLADSAK!

Det er med stor glede vi informere våre medlemmer om at Hokksund Pistolklubb har blitt innvilget omsøkte midler på kr 300.000,- fra Sparebanken Øst Spire til standplasshus og oppgradering av anlegget.

Midlene vil komme veldig godt med til oppgradering av anlegget og vil gi et positivt bidrag til økt aktivitet og rekruttering av ungdommer til klubben.

Hokksund pistolklubb takker Sparebank Øst for støtten og vi gleder oss til jobben videre med utbedring av anlegget.

For styret HPK
Cato Brekke

 

Comments are closed.